Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
очаквам

1. expect (от from), anticipate; await

ОЧАКВАМ нещо с нетърпение look forward (eagerly) to s.th.

ОЧАКВАМ отговора на await s.o.'s reply

ОЧАКВАМ резултата await the result

ОЧАКВАМ да бъда съден await trial

ОЧАКВАМ съдбата си await o.'s fate

ОЧАКВАМ нещо no-хубаво hope for better things

ОЧАКВАМ много hope for/expect much

не ОЧАКВАМ кой знае како have no great hopes (of)

ОЧАКВАМ най-лошото anticipate the worst

могат да се очакват затруднения difficulties are liable to occur

какво може да се очаква от...? what could be expected of...? какво друго може да се очаква от него that's just like him

от тях друго не може да се очаква! how like them! очаквах нещо такова I anticipated as much

не очаквах нищо друго от тебе I expected no less from you

не очаквах това I didn't bargain for that

съвсем не е това, което очаквах it is a far cry from what I expected

не те очаквах вече I had given you up

гдето най-малко може да се очаква in unexpected/in the most unlikely places

отгдето най-малко очакваш from the most unlikely quarters

според както се очаква, както се очакваше according to expectation

както и трябва да се очаква as is to be expected

2. очаква ме (предопределено ми е) await, be/lie in store (for), (предстои ми) be in for

не знаем какво ни очаква в бъдеще we do not know what the future holds in store for us

очаква те приятна изненада a pleasant surprise is in store for you

очаква ме неприятна изненада/разочарование be in for a shock/a disappointment

да не очаква човек! well, of all things! очаква се (да пристигне н пp.) be due (to arrive etc.)

очаква се той да се завърне днес he is due back today


Търсената дума е намерена