Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
оценявам

1. value, evaluate, appraise. assess, rate, estimate

ОЦЕНЯВАМ имот на value a property at

ОЦЕНЯВАМ къща на стойност... rate a house as worth...

2. (преценявам, съставям си мнение за) evaluate, appraise, estimate

ОЦЕНЯВАМ качеството на measure the quality of

ОЦЕНЯВАМ качествата/достойнствата на estimate the merits of

ОЦЕНЯВАМ нещо според истинската му стойност assess s.th. at its true worth

правилно ОЦЕНЯВАМ do justice to; appreciate

ОЦЕНЯВАМ високо estimate highly

3. (успех, поведе-ние на учащ) rate

ОЦЕНЯВАМ писмена работа mark a paper


Търсената дума е намерена