Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
оформям

(ОФОРМЯвам, ОФОРМЯ)

shape, form, fashion, model, frame, mould

(съставям документ и пр.) draw up; (узаконявам) legalize; (придавам окончателна форма на) finalize, give a final form to

ОФОРМЯМ се form, take form/shape, shape up, assume a shape and pattern, develop


Търсената дума е намерена