Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
оформявам

оформя 1. shape, form, fashion, model, frame, mould

ОФОРМЯВАМ мисъл put into words, word

ОФОРМЯВАМ парче work down a piece to a shape

ОФОРМЯВАМ характера на shape/form s.o.'s character

ОФОРМЯВАМ личността на mould s.o.'s personality

ОФОРМЯВАМ книга get up/mount/design/present a book

ОФОРМЯВАМ площад lay out/(re-)plan a square

2. (сьтавям-документ и пр.) draw up

(узаконявам) legalize

(при-давам окончателна форма на) finalize, give a final form to

ОФОРМЯВАМ споразумение make an agreement legal, formalize an agreement

ОФОРМЯВАМ завещание execute a will

ОФОРМЯВАМ положение regularize a situation

ОФОРМЯВАМ положението си legalize o.'s position

ОФОРМЯВАМ ce form. take form/shape, shape up, assume a shape and pattern, develop

ОФОРМЯВАМ се като личност develop o.'s personality


Търсената дума е намерена