Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отървавам

rid (от of)

(спасявам) save, rescue (от from)

ОТЪРВАВАМ от беда help s.o. out of trouble

разг. pull s.o. out of a hole

ОТЪРВАВАМ въжето cheat the gallows, queer the noose

ОТЪРВАВАМ кожата get/come off with a whole skin, get off/away with o.'s life

едва ОТЪРВАВАМ кожата escape by the skin of o.'s teeth

едва отървах кожата that was a near touch/a close shave

ОТЪРВАВАМ двойката scrape through

ОТЪРВАВАМ ce get rid (от of), rid o.s. (of), dispose of, throw off, shake off

(спасявам се) save o.'s skin, get off (safe), come/get off with a whole skin

(отмахвам от себе си грижата за) have s.th. off o.'s hands

ОТЪРВАВАМ се от (свършвам с) get it over with

ОТЪРВАВАМ се напълно от make a clean sweep of

не мога да се отърва от be stuck with

ОТЪРВАВАМ се от лош навик throw off a bad habit

ОТЪРВАВАМ се от дълг get clear of debt

ОТЪРВАВАМ се от смърт escape death

ОТЪРВАВАМ се леко/лесно get off lightly/easily, escape with life and limb

ОТЪРВАВАМ се евтино got off cheap/cheaply

ОТЪРВАВАМ се с малко get it light

ОТЪРВАВАМ се само с една глоба get off/be let off with a fine

ОТЪРВАВАМ се щастливо escape unhurt

ОТЪРВАВАМ се на косъм have a near touch

ОТЪРВАВАМ се по чудо have a miraculous escape

ОТЪРВАВАМce от някого get rid of s.o. see the last of s.o.

ОТЪРВАВАМ се от някого по непочтен начин job s.o. off

гледам да се отърва от някого (с обещания и пр.) put s.o. off

няма да се отърва от него he is a permanency, there's no getting rid of him

добре се ОТЪРВАВАМ от (някакво положение) be well out of s.th.

добре, че се отървахме (от него) good riddance

(умирам) go to a better world

отърва се (умря) his labours are over; he is out of all his troubles; he is at rest


Търсената дума е намерена