Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отчопляне - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

отчуждавам

1. (имот) alienate, expropriate

2. прен. estrange, alienate (от from)

ОТЧУЖДАВАМ се become estranged/alienated (from). lose touch (with)

ОТЧУЖДАВАМe ce drift apart, drift away from each other, lose touch