Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
оттеглям

withdraw, draw/take back

(войска) draw off, withdraw, take back

(предложение и пр.) retract

(съгласие) revoke

(фигура при шax) retract

(отзовавам) call back, recall

ОТТЕГЛЯМ кредит call in credit

ОТТЕГЛЯМ обвинение withdraw/drop a charge

ОТТЕГЛЯМ заявление/покана withdraw an application/an invitation

ОТТЕГЛЯМ думите си take back/retract o.'s words

не ОТТЕГЛЯМ предложението си keep an offer open

ОТТЕГЛЯМ ce withdraw, retire; go away into retirement

(преставам да вземам участие в) drop out

(за вода) recede

(за прилив) go out

ОТТЕГЛЯМ се след заседание adjourn

ОТТЕГЛЯМ се в ъгъл/пещера retreat into a corner/a cave

ОТТЕГЛЯМ се в планината withdraw into the mountains

ОТТЕГЛЯМ се на почивка/в манастир retire to rest/into a monastery

ОТТЕГЛЯМ се от обществения живот retire to/into private life

ОТТЕГЛЯМ се от борбата withdraw from the contest

ОТТЕГЛЯМ се на време go while the going is good, cut o.'s loss(es)

ОТТЕГЛЯМ се от света renounce the world

ОТТЕГЛЯМ се в себе си withdraw into o.s


Търсената дума е намерена