Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отсичане - непозната дума за речника

отскачам

1. Jump/spring off/aside/away

(връщам се обратно след удар) bound (off), rebound, bounce (off), recoil (from), be jerked off

(за оръжие) kick, recoil

ОТСКАЧАМ назад jump/leap/spring/start back

ОТСКАЧАМ настрана jump/leap/spring/start aside

куршумът отскокна the bullet re bounded/ricochet-led

2. (изтичвам) run round, slip across (до to), nip up/down/across/along/round (to). отскок ricochet, rebound

при ОТСКАЧАМ on the bound