Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отправям

send, address, direct

(стрела) send

(огън) direct

ОТПРАВЯМ въпрос direct/address a question (на to)

ОТПРАВЯМ предупреждение/ултиматум address a warning/an ultimatum (to)

ОТПРАВЯМ обвинение lay a charge, make an accusation (against)

ОТПРАВЯМ насрещно обвинение юр. retaliate (on)

ОТПРАВЯМ обвинения make accusations (against), level accusations/charges (at, against), hurl charges (against)

ОТПРАВЯМ критики/саркастични забележки level criticism/sarcasm (at)

ОТПРАВЯМ укори reproach, censure, reprimand

ОТПРАВЯМ заплaха make a threat (against)

ОТПРАВЯМ молитва otter (up) a prayer

ОТПРАВЯМ покана extend an invitation

ОТПРАВЯМ молба address a petition (to)

ОТПРАВЯМ поглед fix o.'s eyes (on); cast a glance (towards)

ОТПРАВЯМ ce make (към for); set off (for); make o.'s way, take o.s. (to); turn/direct o.'s steps (towards); wend o.'s way (to)


Търсената дума е намерена