Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отпечатък

imprint, impress, mark, stamp; print

ОТПЕЧАТЪК от пръсти finger print

ОТПЕЧАТЪК от палеца thumb-mark

ОТПЕЧАТЪК от стъпка foot-print

ОТПЕЧАТЪК от клише mat

отделен ОТПЕЧАТЪК reprint, off-print

личен ОТПЕЧАТЪК the stamp of personality

оставям своя ОТПЕЧАТЪК leave o.'s mark/,tamp (на on)

оставям дълбок ОТПЕЧАТЪК leave a profound imprint (on)

слагам ОТПЕЧАТЪКа си set o.'s mark (on)

нося ОТПЕЧАТЪКa на bear the imprint/stamp/impress of


Търсената дума е намерена