Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отношение

1. (гледище, становище) attitude

правилно ОТНОШЕНИЕ the proper attitude (към to)

имам ОТНОШЕНИЕ have an opinion (пo on)

имам правилно ОТНОШЕНИЕ към have the right attitude toward

имам определено ОТНОШЕНИЕ по даден въпрос feel strongly about/on a matter

имам напълно определено ОТНОШЕНИЕ feel deeply about

вземам ОТНОШЕНИЕ take a stand (no on), take up a position (on)/an attitude (towards)

възприемам критично ОТНОШЕНИЕ към take up/assume a critical attitude towards

имам погрешно ОТНОШЕНИЕ към take a wrong attitude to

2. (връзка) relation, relationship. bearing

това няма никакво ОТНОШЕНИЕ към въпроса this has no relation to/bearing on the subject, this is irrelevant

производствени отношения relations of production

търговски отношения trade relations, business dealings

брачни отношения marital relations

отношения между ученици и учители a pupil-teacher relationship

отношения между народи relations between nations

в добри отношения съм с be on good terms with, stand well with

поддържам добри отношения, не си развалям отношенията с keep in with

в добри/лоши отношения cъм c be on gоod/bad terms with

в най-добри отношения съм с be on the best (of) terms with

в свойски/интимни отношения съм с be on intimate/familiar terms with, be hail-fellow-well-met with

установявам дипломатически отношения с establish diplomatic relations with

развалям отношения break a relationship

3. (отнасяне, държане) treatment (към of) behaviour (to)

(подход) approach (to)

4. (насока, страна) respect

no
ОТНОШЕНИЕ на as regards, regarding, with respect/regard to; in/with relation to, in reference to, in the case of

в това ОТНОШЕНИЕ in this respect

само в това ОТНОШЕНИЕ in this one respect

в едно или друго ОТНОШЕНИЕ one way or the other

в известно ОТНОШЕНИЕ in a way, in a (certain) sense, in some sort

във всяко ОТНОШЕНИЕ in every respect; in all respects

във всяко друго ОТНОШЕНИЕ for the rest

във всички по-важни отношения substantially

нехаен no ОТНОШЕНИЕ на careless of

5. мат. ratio


Търсената дума е намерена