Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отнемам

1. deprive (s.o. of s.th.), take away (s.th. from s.o.), bereave (of)

(време) take (up)

(намалявам стойността на) detract (from)

ОТНЕМАМ със сила take away by force

ОТНЕМАМ чрез измама нещо от някого defraud s.o. of s.th.

ОТНЕМАМ човешки живот take life

ОТНЕМАМ живота на take away s.o's life

ОТНЕМАМ поданството на revoke the citizenship оf

ОТНЕМАМ правото на гласуване на dis(en)franchise, deprive of the right to vote

ОТНЕМАМ пенсията на take away/cut off s.o.'s pension

ОТНЕМАМ привилегия withdraw a privilege

ОТНЕМАМ имунитет withdraw/lift immunity

ОТНЕМАМ депутатския имунитет на deprive s.o. of parliamentary immunity

ОТНЕМАМ някому думата deprive s.o. of the right to speak, rule out of order; silence

ОТНЕМАМ оръжието на disarm

ОТНЕМАМ времето на take up/occupy the time of

ми ОТНЕМа много време takes me a lot of time

колко време ще ти отнеме това? how long will it take you? how long will you be over it?

ОТНЕМАМ някому желанието put s.o. off (за-, да с ger.) disincline s.o. (for s.th. for doing s.th.)

отнемат ми топката сп. be robbed of the ball

2. (махвам) take (от off)


Търсената дума е намерена