Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отмятам

1. toss/throw/fling aside/back

2. (слагам знак отстрана на) tick off, check

ОТМЯТАМ се change o.'s mind. go back on o.'s word; back out

ОТМЯТАМ се от (от убеждения и up.) recant

ОТМЯТАМ се от пазарлък back out of a bargain


Търсената дума е намерена