Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отменявам

отменя 1. abolish

(закон) abrogate, repeal, revoke, rescind

(заповед, нареждане) countermand, cancel, rescind, reverse

(събрание, официално посещение, поръчки и пр.) cancel

(стачка, събрание) call off

(присъда) repeal, reverse, quash, rescind

временно отменен юр. in abeyance

ОТМЕНЯВАМ златния еталон suspend the gold standard, go off the gold standard

решение, с което се отменя no-раншно решение а decision that overrides a former decision

2. (замествам) replace, take s.o.'s place

(помагам на) help, lend s.o. a hand


Търсената дума е намерена