Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
откъсвам

tear. break off

(цвете, плод) pick

(страница, чек) tear out

(край-ник-за граната) shoot off

(отделям) divide

(област и пр.) detach (от from)

(от дом и пр.) uproot

ОТКЪСВАМ плод от дърво pick a fruit off a tree

ОТКЪСВАМ парче tear off a piece

ОТКЪСВАМ копче tear/pull off a button

ОТКЪСВАМ конец break off a thread

ОТКЪСВАМ лист от бележника си tear a leaf out of o.'s notebook

ОТКЪСВАМ лист от календар tear off a leaf from a calendar

ОТКЪСВАМ някого от семейството му tear s.o. away from (the bosom of) his family

ОТКЪСВАМ някого от работата му disturb s.o. at his work

не мога да си откъсна очите от I can't take my eyes off

откъснал съм главата на look the very image of, be the spit and image of

ОТКЪСВАМ някого от сърцето си shut о.'s heart against s.o.

ОТКЪСВАМ се (за копче и пр.) come off

(за човек) tear (o.s.) away

break
away, cut o.s. away/off/adrift, cut loose (от from)

(загубвам връзката с) lose touch with

(отчуждавам се) become estranged

откъснало се е копче a button has come off

ОТКЪСВАМ се от народа си divorce o.s. from o.'s people

ОТКЪСВАМ се от неприятеля воен. give the enemy the slip

той не може да се откъсне от книгите си he cannot tear himself away from his books

толкова му се откъсна от сърцето this is all he could bring himself to give

откъснаха ми се ръцете my arms grew limp

откъснаха ми се краката вж. крак


Търсената дума е намерена