Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
открит

1. open

(на открито) open-air

(за рудник) opencast

(незащитен) bare

(явен) overt, (неприкрит) undisguised

ОТКРИТ за посетители open to visitors

ОТКРИТ пазар an open-air market

ОТКРИТ канал an open/an uncovered sewer

ОТКРИТ фланг an open/an exposed flank

ОТКРИТ град an open city

ОТКРИТ лист permit; safeconduct; a (free) pass

ОТКРИТ въпрос an open question

оставам ОТКРИТ (за въпрос) be left open

ОТКРИТ враг an open/a declared/an avowed enemy

пътят е ОТКРИТ the way is open/clear, прен. the way is clear

ОТКРИТa местност (a stretch of) open country

ОТКРИТа сметка an open account

ОТКРИТa цел an avowed aim

ОТКРИТa борба a straightforward struggle

ОТКРИТo поле open country

ОТКРИТo море open sea

на ОТКРИТо море on the open sea, on the high seas, out at sea

излизам в ОТКРИТo море put out into the open sea

ОТКРИТo заседание a public sitting

ОТКРИТo събрание an open meeting

ОТКРИТo писмо an open letter

ОТКРИТo предизвнкателство an overt challenge

на ОТКРИТo in the open (air), outdoors

живот на ОТКРИТо outdoor/open air life

ресторант на ОТКРИТо an open-air restaurant

кафене на ОТКРИТо an open-air/a street cafe

събрание на ОТКРИТо an outdoor meeting

спя на ОТКРИТо sleep (out) in the open

спя под ОТКРИТо небе sleep under the open sky

излизам на ОТКРИТо (за войска и пр.) debouch

с ОТКРИТи карти прен. aboveboard

2. (откровен) frank, candid, straightforward, outspoken


Търсената дума е намерена