Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отклонение

diversion; digression

deflection
, deviation, divergence, divagation, (заобикаляне) detour

(на самолет, кораб от курса му) drift

физ., астр. declination, aberration

биол. aberration

ел. tap, tapping

мор. sheer

поле/сила на ОТКЛОНЕНИЕто физ. a deflecting field/force

ОТКЛОНЕНИЕ на магнитна стрелка deflection of the needle

вероятно ОТКЛОНЕНИЕ probable error

ОТКЛОНЕНИЕ на небесно тяло от орбитата му perturbation

ОТКЛОНЕНИЕ от нормата a departure from the norm

ОТКЛОНЕНИЕ от нормалното aberration

средно квадратно ОТКЛОНЕНИЕ mean square deviation/error

ОТКЛОНЕНИЕ от правия път lapse

ОТКЛОНЕНИЕ от тема digression

правя (малко) ОТКЛОНЕНИЕ (от пътя) make a (slight) detour


Търсената дума е намерена