Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
откачам

unhook, unhitch

(вагон) uncouple

(врата, прозорец) unhinge

(резе, мандало) unhasp

(телефонна слушалка) lift

ел. unplug, disconnect

ОТКАЧАМ вагон от влак detach a coach from a train

ОТКАЧАМ картина take down a picture

1. (спечелвам) get (s.th. to o.'s advantage)

2. (побъркан съм) be unhinged, not be all there, blow out a fuse

ОТКАЧАМce

3. come unhinged/unhooked/uncoupled

4. (отървавам се) get away

get
rid (от of)

не можеш да се откачиш от него there's no getting rid of/getting away from him


Търсената дума е намерена