Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отказ

refusal; denial, rejection, repudiation, rebuff

юр. traverse; тех. failure

ОТКАЗ да ce приеме стока a refusal of goods

получавам ОТКАЗ be refused, meet with a refusal

(при предложение за женитба н) get the mitten

не приемам ОТКАЗ tаke no denial/refusal

той не приема ОТКАЗ he will not take no for an answer

отговарям на молба с ОТКАЗ deny a request


Търсената дума е намерена