Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отивам

1. go (в, на to)

(на път съм) be boundfor)

(упътвам се) head (for)

(за път и пр.) lead

как се отива в...? how does one get to...? ОТИВАМ на бакалницата/аптеката/пазар/училище/работа/театър/кино/концерт go to the grocer's/the chemist's/market/school/work/the theatre/the cinema/a concert

не ОТИВАМ на работа/училище stay away from work/school

ОТИВАМ да си легна go to bed

ОТИВАМ на лекар see a doctor

ОТИВАМ на зъболекар visit the dentist

ОТИВАМ войник go for a soldier, join up

ОТИВАМ на разходка go for a walk

ОТИВАМ на екскурзия go on a hike. go hiking, go for an outing

ОТИВАМ а лов/риболов go hunting/fishing

ОТИВАМ на планината go up into the mountains

ОТИВАМ в отпуска go on leave

ОТИВАМ във ваканция go on o.'s vacation, go away for the holidays

ОТИВАМ отново при rejoin

ОТИВАМ накриво (за храна и пр.) go the wrong way

ОТИВАМ между хората go out into the world

ОТИВАМcpeд народа go out among the people

ОТИВАМ на село go into the country

ОТИВАМ с кола и пр. go by car etc.

ОТИВАМ напред go/move forward

ОТИВАМ по-далеч go/get farther

ОТИВАМ една стъпка по-далеч go one slop further

ОТИВАМ още по-далеч прен. go one better

ОТИВАМ твърде далеч прен. overreach o.s., overshoot o.s./the mark

не ОТИВАМ по-далеч not go further (than), stop short (of), прен. leave it at that

ОТИВАМ докъдето мога go as far as one can

ОТИВАМ до най-малките подробности go into the minutest details

ОТИВАМ дотам да go to the length of (c ger.)

ОТИВАМ надясно/наляво прен. drift to the right/left

ОТИВАМ към благоденствие march towards prosperity

ОТИВАМ към катастрофа drift towards catastrophy

ОТИВАМ към края си proceed to its close

ОТИВАМ на смърт go to o.'s death

ОТИВАМ на добре/зле take a turn for the better/the worse

take
a good/bad turn; добре (за болен) do fine

ОТИВАМ към подобрение be on the mend

ОТИВАМ много добре make excellent progress

работите отиват добре things are going nicely/smoothly

работите не отиват добре things are in a sad state, things are getting worse

ОТИВАМ надолу go downhill (u прен.)

ОТИВАМ да взема go to get/fetch, go and fetch

ОТИВАМ да донеса go and bring

ОТИВАМ да видя go to/and see

ОТИВАМ да търся go in search of, go looking for, go and seek

ОТИВАМ да си търся късмета go ard seek o.'s fortune

ОТИВАМ на помощ на go to the help/aid/assistance of

ОТИВАМ против run counter (to)

ОТИВАМ против себе си defeat o.'s own object/purpose/ends

ОТИВАМ против собствените си интереси stand in o.'s own light

ОТИВАМ против истината offend against truth

ОТИВАМ против фактите go against facts

ОТИВАМ против целите на правосъдието defeat the ends of justice

2. ОТИВАМ си go/get/turn away

go
o.'s way. take o.s. off; (откъсвам се) tear o.s. away

(прибирам се) go home

(за живот. ден) decline

ОТИВАМ си бързо hurry away

ОТИВАМ ся с празни ръце go empty-handed

ОТИВАМ си разочарован come away disillusioned

ОТИВАМ си, без да съм разбрал/научил/узнал нещо come away none the wiser

ОТИВАМ си (съм на края на живота си и пр.) be on the way out

ОТИВАМ си от тоя свят depart (from) this life

правителството, което си отива the administration that is on the way out; the outgoing administration

3. (приближавам се) approach, near

ОТИВАМ към approach/be nearing/be verging on

ОТИВАМ към привършване near completion

отива към 8 часа it is going for 8 o'clock

4. (бивам изразходван, използуван) go (за on), be spent (on), be used (for)

сума пари отиват за... a lot of money goes on...

за един костюм отиват 4 метра плат it takes 4 metres of material to make a suit

пет лева къде не са отишли what is five levs

5. (бивам похабен) be spent

ОТИВАМ напразно go to waste, go


Търсената дума е намерена