Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отзив

report

notice
, comment, opinion, (pe-цензия) review, criticism

(отзвук) echo. response

добри ОТЗИВи good reports

получавам добри ОТЗИВи в печата (за книга) have/get/receive a good press


Търсената дума е намерена