Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отегчавам

bore, tire. weary; bother, pester

(вина и пр.) aggravate

ОТЕГЧАВАМ някого с молби pester s.o. with requests

ОТЕГЧАВАМ се be/get bored (от with); have a dull time

страшно се отегчихме we were bored stiff


Търсената дума е намерена