Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отдръпвам

draw back, pull back, withdraw

(по-енгргично) jerk back

ОТДРЪПВАМ настрана draw/pull aside

(премествам) move (off. away)

ОТДРЪПВАМ поглед withdraw o.'s eyes/gaze (от from)

ОТДРЪПВАМ ce draw back. withdraw

(настрана) move/draw aside

(за придошла река, вълна) recede

(за прилив) run/go out, roll back

(за кръв) flee (back) (from)

(за тълпа и пр,) fall back, make way

(за приятел, поддръжник и пр.) fall away (from)

(стоя в сянка) take a back seat

ОТДРЪПВАМ се в себе си shrink/withdraw into о. s


Търсената дума е намерена