Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отдих

rest. period of rest, repose, relaxation

(кратка почивка) respite, break

време за ОТДИХ breathing-space

пет минути ОТДИХ a five minutes break

без някакъв ОТДИХ without a moment of respite

давам ОТДИХ give a break/rest, respite (s.o.), grant (s.o.) a respite

място за ОТДИХ и култура a recreation centre

парк за ОТДИХ и култура a park and recreation centre


Търсената дума е намерена