Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отделение

1. (на шкаф и пр.) compartment, section, (на хладилник) locker

2. (в учреждение и пр.) department, section, bureau

началник на ОТДЕЛЕНИЕ a departmental chief

3. (в болница) ward

хирургическо/раково ОТДЕЛЕНИЕ a surgical/cancer ward

4. (в училище) (school) form

ам. grade

5. воен. detachment

6. машинно ОТДЕЛЕНИЕ engine-room


Търсената дума е намерена