Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отдалечавам

1. remove, take away

2. (отчуждавам от ceбе си) alienate, estrange

ОТДАЛЕЧАВАМ ce

3. move away

(пеша) walk away (от from)

(за стъпки) retreat

(за изгледи, надежда, опасност и пр.) recede

(отклонявам се) stray

ОТДАЛЕЧАВАМ се много retreat to a great distance; recede into the far distance

прен. travel far (from)

ОТДАЛЕЧАВАМ се все повече и повече recede further and further (from)

ОТДАЛЕЧАВАМ се от брега (за плавателен съд) pull/push/ease off

брегът се отдалечаваше постепенно the shore receded

ОТДАЛЕЧАВАМ се от действителността drift far from reality

4. (отчуждавам re) he/become аliеnatedstran-ged, drift away (from)


Търсената дума е намерена