Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отдавна

1. long ago, long since

някога ОТДАВНА in times long ago

много ОТДАВНА a long time ago

доста ОТДАВНА quite a while ago

не много/толкова ОТДАВНА not so (very) long ago; not too far back; fairly recently

до не много ОТДАВНА until a (relatively) short time ago

ОТДАВНА минал long past, remote

ОТДАВНА минало разг. long over and done with

ОТДАВНА е минало времето, когато the time is long past when

ОТДАВНА умрял long dead

ОТДАВНА забравен long (since) forgotten

ОТДАВНА замлъкнал глас a long-silent voice

ОТДАВНА замислен/уста-новен/изчезнал и пр. long planned/established/vanished etc.

ОТДАВНА чувствувала нужда a long-felt want

2. (от много време) for a long time

от много ОТДАВНА from far back

датирам ОТДАВНА go back a long way

датирам от по-ОТДАВНА go back further

ОТДАВНА не съм го виждал I haven't seen him for a long time, it is a long time since I saw him last

ОТДАВНА е известно, че it has long been known that

ОТДАВНА не е бил толкова щастлив, колкото сега he is now happier than for a long time past


Търсената дума е намерена