Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отговорност

responsibility; trust

юр. amenability

солидарна ОТГОВОРНОСТ joint responsibility

чувство за ОТГОВОРНОСТ a sense of responsibility

на своя ОТГОВОРНОСТ on o.'s own responsibility

ОТГОВОРНОСТи на държавата cares of state

ОТГОВОРНОСТ пред закона liability before the law

нося ОТГОВОРНОСТ bear responsibility, be answerable (for)

нося голяма ОТГОВОРНОСТ bear a heavy responsibility

поемам ОТГОВОРНОСТ assume a responsibility

поемам лична ОТГОВОРНОСТ assume personal responsibility

поемам ОТГОВОРНОСТта take the responsibility

бягам от ОТГОВОРНОСТ evade o.'s responsibility

стоварвам ОТГОВОРНОСТта върху pin responsibility on

привличам/подвеждам под ОТГОВОРНОСТ indict (за for като as)

ОТГОВОРНОСТта остава у/пада върху the responsibility rests with

търся ОТГОВОРНОСТ от take s. o, to task, bring s.o. to book


Търсената дума е намерена