Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отговорен

responsible, accountable, answerable (пред to за for); in charge of

ОТГОВОРЕН за действията си accountable for o.'s actions

ОТГОВОРЕН пред общественото мнение responsible before public opinion

ОТГОВОРЕН пост a position of trust/respon-sibility

ОТГОВОРЕН работник a person in a responsible position

отговорна работа responsible work; a responsible job

отговорна задача an important assignment/task

ОТГОВОРЕН съм (грижа се) за нещо/някого be in charge of s.th./s.o.; have s.th./s.o. in o.'s keeping

държа някого ОТГОВОРЕН hold s.o. responsible/accountable (for)

отговорните those responsible

ОТГОВОРЕН редактор editor-in-chief, прен. the person responsible/in charge


Търсената дума е намерена