Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отвръщам

1. (отплащам се) return, requite, repay, pay back (for)

(отмъщавам) retaliate (for)

ОТВРЪЩАМ със същото pay like for like

ОТВРЪЩАМ със зло retaliate with violence

ОТВРЪЩАМ на зло със зло return evil for evil, pay back in the same coin

ОТВРЪЩАМ на зло с добро repay good for evil, repay evil with/by good

2. (отговарям) retort (on s.o.)

ОТВРЪЩАМ дръзко answer/talk back

ОТВРЪЩАМ на удар с удар strike back

ОТВРЪЩАМ на чувства reciprocate s.o.'s feelings, repay s.o.'s affection, вж. отговарям

3. (отдръпвам. отклонявам) turn away. turn aside, avert; ОТВРЪЩАМ поглед avert o.'s eyes (from)

ОТВРЪЩАМ ce

4. turn away (from); wince away (from)

(от приятел) give up

5. (за време) break

(за вода) get lukewarm. отвсъде, отвсякъде on all sides, everywhere. all round

(при движение) from all sides/quarters. from everywhere


Търсената дума е намерена