Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отворен

1. open

бот. (за лист и пр.) patent

ОТВОРЕН за посетители open to the public

c
ОТВОРЕНа уста with o.'s mouth open, (зяпнал) open-mouthed

риза с ОТВОРЕНа яка an open-neck shirt

с ОТВОРЕНи очи вж. око

ОТВОРЕНо писмо post-card, (във вестник и пр.) an open letter

с широко ОТВОРЕНи очи with o.'s eyes wide open

ОТВОРЕНи прегръдки outstretched arms

ходя с ОТВОРЕН чадър carry an umbrella up

2. (за човек) bright; smart; wide-awake, alert; sociable

3. (за цвят) bright


Търсената дума е намерена