Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отвличам

carry off/away; abduct, kidnap

(с влачене) drag/tug off/away

(добитък) drive away

(самолет) hijack

ОТВЛИЧАМ вниманието draw away/divert/distract attention (от from)

ОТВЛИЧАМ вниманието на някого от работата му distract s.o. from his work, take s.o.'s mind off his work

ОТВЛИЧАМсе (при говорене) digress, stray

(при работа) o.'s mind strays


Търсената дума е намерена