Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отварям

1. open

ОТВАРЯМ с ключ/отварячка open with a key/a tin-opener

как се отваря това? how do you open it?

ОТВАРЯМ врата open a door, throw/push open a door

ОТВАРЯМ вратата (след позвъняване) answer the door

ОТВАРЯМ вратата за прен. throw open the door to

ОТВАРЯМ някому let s.o. in

ОТВАРЯМ границата open the frontier

ОТВАРЯМ бъчва broach a cask

ОТВАРЯМ бутилка uncork/open a bottle

ОТВАРЯМ чадър put up/open an umbrella

ОТВАРЯМ чекмедже (draw/pull) open a drawer

ОТВАРЯМ (скъсвам) плик tear an envelope open

ОТВАРЯМ (разпечатвам) плик break an envelope open

ОТВАРЯМ пакет unwrap a parcel

ОТВАРЯМ кран/чешма turn on a tap, set a tap running

ОТВАРЯМ радиото switch on the radio

ОТВАРЯМ скоби open the brackets, прен. mention/say in parenthesis, mention parenthetically; digress

ОТВАРЯМ път make way (for)

2. (започвам започвам paбота с) open

ОТВАРЯМ магазин open/start a shop, set up a shop

ОТВАРЯМ ресторант start a restaurant

ОТВАРЯМ разговор start a conversation

ОТВАРЯМ апетита на whet/sharpen s.o.'s appetite

ОТВАРЯМ рана make a wound

ОТВАРЯМ работа make work

ОТВАРЯМ работа на keep busy

cause
(s.o.) trouble, give trouble to (s.o.)

ОТВАРЯМ въпрос bring up a matter

ОТВАРЯМ дума lead the conversation (towards)

ОТВАРЯМ дума за mention, refer to, make a reference to

не ОТВАРЯМ дума make no mention (за of)

ОТВАРЯМ си очите вж. око

ОТВАРЯМ си ушите keep o.'s ears open

ОТВАРЯМ сърцето си open up o.'s heart

ОТВАРЯМ сърцето на open s.o.'s heart (to)

ОТВАРЯМ ce

3. open, (за пори и пр.) open up

(от вятъра) blow/fly open

вратата/чадърът се отвори the door/the umbrella opened

книгата се отвори the book fell open

4. (за човек) open out


Търсената дума е намерена