Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отбягвам

avoid, shun, keep away from. fight shy of; evade, elude, dodge, shirk, jink

ОТБЯГВАМ някого avoid s.o.

ОТБЯГВАМ обществото на shun the society of

ОТБЯГВАМ допир с avoid contact with

ОТБЯГВАМ да се срещам с avoid meeting s.o.

ОТБЯГВАМ въпрос dodge a question

ОТБЯГВАМ отговорности/задължения evade/shirk o.'s responsibilities/obligations


Търсената дума е намерена