Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отблагодаряване - непозната дума за речника

отблизо

at close quarters, at short range, from a short distance, from close-by/nearby

no
-ОТБЛИЗО at shorter range

много ОТБЛИЗО at very short range

виждам ОТБЛИЗО see from close by/close up/at close quarters

стрелям ОТБЛИЗО fire at short range

разглеждам по-ОТБЛИЗО, запознавам се по-ОТБЛИЗО с take a closer view of

следвам ОТБЛИЗО follow at a short distance, follow close upon

следя ОТБЛИЗО follow closely

познавам ОТБЛИЗО have intimate knowledge of