Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отбивам

1. (отклонявам) turn aside, deflect

(река) divert, redirect, turn into a new channel; divert the water of

ОТБИВАМ някого от пътя му make s.o. turn off the road

прен. lure s.o. from his path

2. (отблъсквам) beat off/back, drive back, repel; parry, foil; repulse

ОТБИВАМ нападение beat off/repulse/repel an attack

ОТБИВАМ удар parry a blow

3. (удържам) deduct, knock off, keep back (from)

4. (дете от кърмене) wean

ОТБИВАМ кърмаче wean a nurseling

ОТБИВАМ военната си служба serve o.'s time as a soldier

ОТБИВАМ задължение discharge o.s. of an obligation

ОТБИВАМ си грижата do o.'s part/bit

ОТБИВАМ грижата си за get... off o.'s hands

отбих една голяма грижа that's a great weight off my mind/chest

ОТБИВАМ ce

5. turn off/aside, deviate

ОТБИВАМ се надясно/наляво turn to the right/left

ОТБИВАМ се от път turn off a road

ОТБИВАМ се от пътя turn aside from the way, turn out of the way

ОТБИВАМ се от пътя си turn out of o.'s way, turn from o.'s course

(за кораб) deviate from its course

6. (посещавам за кратко време) look in, drop in, call in, turn in, nip in, stop by

ОТБИВАМ се в look/drop in at, call in at, turn into, nip in at

ОТБИВАМ се у call in on s.o./at s.o.'s house

ОТБИВАМ се да видя drop in/stop by to sec

ОТБИВАМ се да взема някого call for s.o.

ОТБИВАМ се в пристанище (за кораб) call/stop at a port, put to port

ОТБИВАМ се в Бургас touch at Bourgas


Търсената дума е намерена