Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отбелязвам

mark (off)

(със знак отстрани) tick off

(с резки и пр.) score, notch

(със звездичка) star

(регистрирам) register, record, put/place on record

(в дневник и пр.) enter

(за уред) register, read

(точки при игра) score, make

(на карта) mark on/in

(обръщам внимание на) draw attention to, make reference to; note, record, mention, notice, observe

ОТБЕЛЯЗВАМ пасаж в книга mark off a passage

ОТБЕЛЯЗВАМ с тебешир score in , chalk

ОТБЕЛЯЗВАМ напредък make progress, mark an advance, register progress

ОТБЕЛЯЗВАМ голям напредък make good progress

ОТБЕЛЯЗВАМ успех score a success

ОТБЕЛЯЗВАМ факт note a fact

ОТБЕЛЯЗВАМ (си) note down, take a note (of)

заслужава да се отбележи it is worth noting, it is noteworthy

трябва да се отбележи it should be noticed/mentioned


Търсената дума е намерена