Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
остъкляване - непозната дума за речника

остър

1. sharp, keen

(заострен) pointed, sharp

ОСТЪР завой a sharp bend/turn

много ОСТЪР завой a hairpin bend

ОСТЪР молив a sharp/a sharply-pointed pencil

ОСТЪР нос pointed nose

ОСТЪР ъгъл an acute angle

остри черти (на лицето) strongly marked features

с остри черти sharp-featured, sharp-faced

2. (твърд на пипане) coarse

остра коса coarse/stiff/wiry hair

остра брада a stiff beard

ОСТЪР плат coarse cloth

3. (за вятър, време, болка. миризма) sharp; acute; biting

ОСТЪР вятър а sharp/keen/biting/nippy/nipping/brisk/searching wind

ОСТЪР климат a severe/inclement climate

ОСТЪР студ a biting cold

остра болка а sharp/an acute/a keen/a severe/an exquisite/мед. a lancinating pain

ОСТЪР апендисит acute appendicitis

в остра форма in acute form

ОСТЪР вкус/остра миризма a sharp/pungent taste/smell, tang

4. (силно развит, проницателен) keen; acute, sharp

ОСТЪР слух a sharp/an acute ear

с ОСТЪР слух sharp-eared

остро зрение keen/acute eyesight

ОСТЪР ум a keen/a penetrating/an acute/a perspicacious mind, sharp wits/intelligence

с ОСТЪР ум sharp-witted

5. (рязък, рязко проявен) sharp; acute

(язвителен) sarcastic, caustic, biting

(рязък, груб) harsh

ОСТЪР език a sharp/biting tongue

с ОСТЪР език sharp-tongued

ОСТЪР тон a sharp/cutting/biting/scathing/trenchant tone

остра забележка sharp/biting/caustic remark

остро пего a sharp pen

остри думи hard/biting words

остра сатира biting/trenchant satire

остра критика a sharp/scathing criticism

ОСТЪР недостиг an acute shortage

остра нужда a sharply-felt/pressing need

остра криза an acute crisis