Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
осредняване - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

оставам

1. remain, stay

(не заминавам) stay/remain behind, stay on

ОСТАВАМ назад (за часовник) be slow. lose time

ОСТАВАМ за обед/чай stay to dinner/tea

ОСТАВАМ за през нощта stay (for) the night, stay over night

ОСТАВАМ в паметта на stick in o.'s memory

ОСТАВАМ в съзнанието.stick/linger in the mind

ОСТАВАМ на власт remain in power

ОСТАВАМ в сила remain in force, hold good, (за заповед) stand

ОСТАВАМ в същия клас not get o.'s remove, stay down

ОСТАВАМ до края (на представление и пр.) sit out

2. (на лице, на разположение съм) be left

до тръгването на влака остават пет минути there are five minutes before the train goes

остават още няколко минути there are still a few minutes to go (до before)

остава ни още един месец we have one more month

остава ми достатъчно have enough left over

остава ми много малко have little left

остава много малко време/пари time/money is very short

не ми остава време have no time

не ми остава нищо have nothing left

не остава нищо друго, освен there is nothing for it but (to с inf.), the only alternative is

не ми остава нищо друго освен have no choice/option but (to с inf.)

остава ми само едно I have only one course left, the only thing left for me (to do)

единственото нещо, което ми остава all I have left

това, което е останало от what is left of

от... не е останало нищо nothing remains of...

остава ми за цял живот remain with one all o.'s life

3. (в дадено състояние, положение) be, be left, remain

ОСТАВАМ дето съм stay where one is

ОСТАВАМ на мястото си разг. stay put

ОСТАВАМ за постоянно come to stay

ОСТАВАМ назад fall behind, be left behind

ОСТАВАМ назад от времето си fall behind the time(s)

не ОСТАВАМ назад от keep up with, keep abreast of

не ОСТАВАМ назад от времето си move with the times

ОСТАВАМ сам be left alone, be left by o.s.

ОСТАВАМ сам на себе си be thrown back upon o.s., be left to o.'s own resources

ОСТАВАМ сам (на света), ОСТАВАМ без близки be thrown upon the world

ОСТАВАМ без баща/майка be left fatherless/motherless

тя остана вдовица she was left a widow

ОСТАВАМ на работа stay on the job

ОСТАВАМ без работа be thrown out of work

останал съм без работа be out of work

не ОСТАВАМ без работа keep busy, have no lack of employment

ОСТАВАМ седнал/прав remain seated/standing

ОСТАВАМбeз средства/ОСТАВАМ на улицата be left destitute/without resources

ОСТАВАМ без нищо be left with nothing

ОСТАВАМ без подслон be left homeless, lose o.'s home

ОСТАВАМ гладен go hungry

не ОСТАВАМ гладен keep the wolf from the door

ОСТАВАМ жив remain/stay alive

ОСТАВАМ верен на remain/stay faithful to, stay loyal to, (на принципи и) live up to, abide by, stick with

ОСТАВАМ верен на себе си remain true to o.s.

ОСТАВАМ с чувството be left (with the) feeling (that)

ОСТАВАМ доволен be pleased (от with)

ОСТАВАМ с убеждението be left with the conviction

ОСТАВАМ с впечатление get the impression, be left with the impression (че that)

ОСТАВАМ да се чудя be left wondering

ОСТАВАМ в неведение be left in ignorance

ОСТАВАМ незабелязан от някого escape s. o's notice

ОСТАВАМ на сухо/с пръст в уста be left out in the cold; get nothing for all o.'s pains

ОСТАВАМ висящ (за въпрос и пр.) remain outstanding; be pendent

ОСТАВАМ неутрален stay neutral

ОСТАВАМ все същият remain for ever one/always the same

ОСТАВАМ на своето hold o.'s own, agree to disagree

ОСТАВАМ на милостта на throw o.s. on the mercy of

ОСТАВАМ в сянка прен. take a back seat

не ОСТАВАМ длъжен give as good as one gets, answer back

творба, която ще остане а work that will endure

ако остане на мене if I had my way, left to myself

прякорът му остана the nickname stuck to him

не ми останаха крака от ходене I have walked myself lame/my legs off

остава