Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
основавам

1. found

(създавам) establish, set up, (учреждавам) institute

(предприятие и пр.) promote, launch, start

(селище) form. found

ОСНОВАВАМ банка found a bank

ОСНОВАВАМ библиотека set up a library

ОСНОВАВАМ театър establish a theatre

2. (базирам) base

ОСНОВАВАМ ce base o.s., base o.'s arguments, take (up) o.'s stand (на on)

ОСНОВАВАМ се върху (данни и пр.) work on

на какви доказателства се основаваш? what evidence are you going on?


Търсената дума е намерена