Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
осигуряване

insurance

обществено ОСИГУРЯВАНЕ social/state/national insurance/security

ОСИГУРЯВАНЕ срещу смърт a life insurance

ОСИГУРЯВАНЕ срещу злополука an insurance against accidents

ОСИГУРЯВАНЕ срещу пожар a fire-in surance

държавно ОСИГУРЯВАНЕ state insurance

агент по ОСИГУРЯВАНЕто an insurance agent


Търсената дума е намерена