Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
осигурявам

secure, ensure, cover (against)

(материално) provide for

ОСИГУРЯВАМ някого с нещо secure s.th. for s.o.

ОСИГУРЯВАМ живот/свобода assure life/freedom

ОСИГУРЯВАМ мира secure peace

ОСИГУРЯВАМ свобода на някого assure liberty for s.o.

ОСИГУРЯВАМ победата на ensure victory for

ОСИГУРЯВАМ безопасността на assure/ensure the security of

ОСИГУРЯВАМ успеха на ensure the success of

ОСИГУРЯВАМ бъдещето на make provision for

ОСИГУРЯВАМ някого с всичко, от което има нужда provide s.o. with everything he needs

ОСИГУРЯВАМ си make sure of

(застраховам) insure (o.'s property, car etc.)

ОСИГУРЯВАМ ce make provision for o.s.

secure o.s. (срещу against)


Търсената дума е намерена