Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
определен

definite, determinate, exact, precise, clear-cut

грам. definite

(изричен) explicit

(установен) appointed, fixed

(известен) certain

ОПРЕДЕЛЕН ден an appointed/a fixed day

на ОПРЕДЕЛЕН ия ден on the appointed day

ОПРЕДЕЛЕН отговор a definite answer

ОПРЕДЕЛЕН тип a distinct type

ОПРЕДЕЛЕНa дата a fixed date

на ОПРЕДЕЛЕНата дата on the date fixed

върша ОПРЕДЕЛЕНата ми работа do o.'s appointed work

ОПРЕДЕЛЕНa цел a definite/defined aim

той няма ОПРЕДЕЛЕНа цел he has no specific aim

ОПРЕДЕЛЕНo време a fixed time

ОПРЕДЕЛЕНo място a fixed spot

на ОПРЕДЕЛЕНото място on the spot appointed, at the spot agreed on

ОПРЕДЕЛЕНo местожителство fixed abode

ОПРЕДЕЛЕНo мнение a considered opinion

на ОПРЕДЕЛЕНи срокове at stated intervals

в ОПРЕДЕЛЕНи случаи in certain cases

при ОПРЕДЕЛЕНи условия under certain/given conditions


Търсената дума е намерена