Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
оплаквам

1. оплача mourn (for, over), lament, weep (for); bemoan, bewail, beweep

ОПЛАКВАМ c глас lament loudly (over), mourn aloud (over). bewail

ОПЛАКВАМ мъртвец lament/wait for a dead person

ОПЛАКВАМ смъртта на mourn/lament s.o.'s death, mourn the loss of s.o.; lament/weep over s.o.

жив да го оплачеш it makes your heart bleed to see him

ОПЛАКВАМ си дните bemoan o.'s fate

ще има да см оплакваш дните you'll live to regret it, you'll rue the day

ОПЛАКВАМ ce complain (от of, срещу against); grumble, croak

(правя оплакване) make a complaint (за about пред to); present o.'s grievance (to) report

от какво се оплакваш? what's your complaint? what's the trouble/matter?

няма от какво да се ОПЛАКВАМ have no cause/ground of complaint

не мога да се оплача от have no quarrel with/against

ОПЛАКВАМ се от съдбата си deplore o.'s fate

2. оплакна rinse

ОПЛАКВАМ си гърлото (пийвам си) have a drop

ОПЛАКВАМ си очите feast o.'s eyes

момиче да си оплакнеш очите! she is an eyeful/a sight for sore eyes


Търсената дума е намерена