Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
опитвам

1. try, attempt, endeavour

ОПИТВАМ късмета/щастието си try o.'s luck/fortune

силите си в нещо try o.'s hand at s.th., have a go/fling/shot at s.th.; take a crack at s.th.

ОПИТВАМ всички средства try every possible/all available means, explore every avenue, leave no avenue unexplored

ОПИТВАМ с добро try mild means

ОПИТВАМ нещо ново try out s.th. new

2. (изпитвам, изпробвам) test, put to the test

ОПИТВАМ със зъби test with o.'s teeth

ОПИТВАМ почвата прен. test/probe the ground, feel o.'s way (along); throw out feelers; take o.'s bearings/soundings

3. (вкусвам) taste, sample, try

(вземам си от) partake of

дай на коня да опита камшика give the horse a taste of the whip

ОПИТВАМ ce try, attempt, make an attempt, endeavour

seek
, offer (да to c inf.); have a try; take o.'s chance; try o.s hand, have a go/fling/shot (at), turn o.'s hand (to)

ОПИТВАМ се пак try again, have another go

ОПИТВАМ ce да си осигуря (свобода и пр.) make a bid for

ОПИТВАМ се да намеря някакъв начин try and find some way (of c ger.)

ОПИТВАМ се да достигна до feel o.'s way to

ОПИТВАМ се да узная try and find out

ОПИТВАМ се да убедя try to persuade

ОПИТВАМ се ла си представя try to picture to o.'s ще се опитам I'll try

само се опитай! just you try


Търсената дума е намерена