Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
опесъча - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

опетнявам

sully, tarnish, stain, soil, smear, smirch, defile, bring dishonour, cast a slur (on)

ОПЕТНЯВАМ някого fling/throw mud at s.o.; drag s.o. through the mire

ОПЕТНЯВАМ паметта на besmirch the memory of

ОПЕТНЯВАМ ce stain o.'s record