Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
оньорче - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

оня

онова that

оня ден the day before yesterday; the other day

оня там that one over there

на оня свят in the hereafter

на оная страна на реката on the other side of the river

това онова, туй онуй this and that