Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
околен

1. (който се намира наблизо) neighbouring, adjacent

(който се намира наоколо) surrounding, encompassing

(за въздух) ambient

околният свят the world around

околна среда environment, surroundings

околни села neighbouring/surrounding villages

2. (обиколен) roundabout; devious, circuitous

(косвен) oblique

(със заобикалки) circumlocutory

ОКОЛЕН път detour, a roundabout way

no
ОКОЛЕН път by a devious route, прен. through a devious path, implicitly, by implication/indirection

опит поОКОЛЕНпът a devious attempt

научавам по ОКОЛЕН път come upon s.th. in a roundabout way. hear by devious ways

околни пътища bypaths, прен. devious paths

no
околни пътища прен. by devious means, through crooked ways

3. сьщ. мн. ч. bystanders; those around (s.o.)

(роднини и приятели) friends and relations


Търсената дума е намерена