Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ококорвам

ОКОКoРВАМ очи open o.'s eyes wide; goggle, stare

ОКОКoРВАМ се 1. open o.'s eyes wide, goggle (at), stare (with bulging eyes) (at)

(за очи) bulge/pop out

очите му се ококориха his eyes were jumping/bulging/popping out of his head

2. (надувам се, перя се, съвземам се) perk up


Търсената дума е намерена