Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
оживявам

1. revive, come back to life

(за минало и пр.) become alive

(оставам жив) survive, live; live to see

болният ще оживее the patient will live/pull through

ОЖИВЯВАМ след операция survive an operation

ако оживеем if we are spared

2. npex. enliven, animate, reanimate, resuscitate, vivify, vitalize, bring life to, put life into, give (s.th.) a lift, sl. pep up

(разказ и пр.) touch up

ОЖИВЯВАМ събрание put fresh life into a meeting

ОЖИВЯВАМ на сърцето на grow on

оживяло му е на сърцето he has set his heart on it

ОЖИВЯВАМ ce become animated, grow warm(er), warm up, brighten up, come alive, come to life. perk up

той се оживи, когато заговори за своята работа he warmed (up) as he got into his subject


Търсената дума е намерена